Skip to content

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online.
We waarderen het dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.


WIE WIJ ZIJN?

Sunplex AB, Zweden is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

We kunnen alleen de goederen leveren en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres, telefoon gegevens.
Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken. Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.


UW TOESTEMMING

Mogelijk heeft u de volgende toestemming gegeven na het plaatsen van uw bestelling:
“Ik wil de aankoop graag later beoordelen en ontvang na 3 dagen een eenmalige herinnerings-mail van Trusted Shops om mijn beoordeling in te dienen” Op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven zoals hierboven vermeld om dat te doen, zullen wij uw e-mail adres aan het beoordelingssysteem van Trusted Shops GmbH voorleggen, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Duitsland, zodat zij u een herinnerings-mail kunnen sturen waarmee zij u eraan herinneren om je beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan ten allen tijd met toekomstig effect worden ingetrokken (bijv. door een e-mail te sturen naar service@trustedshops.nl). Verder zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het beheer van uw account bij ons;
-Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die u online maakt;
We kunnen ook informatie over uw online surfgedrag en het gebruik van het internet verkrijgen. Wij doen dit door het plaatsen van een ‘cookie’, dat een klein bestand is, op de harde schijf van uw computer.


VEILIGHEID

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:
– Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;
– Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;>br> – Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.
U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.


UW RECHTEN

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen. Gebruik van cookies door Sunplex AB Sunplex AB maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Sunplex AB indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de solarplexius.nl website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Sunplex AB opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Solarplexius AB gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

1. Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s, en de bestellingsprocedure.
2. Analytische cookies:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van google. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“Gilla”) of delen (“Dela”) op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van facebook.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS MET BETAALWIJZE KLARNA

Klarna controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna. Als u als betaalwijze gekozen hebt voor de Klarna-betaalservices ‘Achteraf betalen’, hebt u ermee ingestemd dat wij de benodigde persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck (zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer), alsmede de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling in verband met de bestelling (zoals het aantal artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en de belastingen in procent) verzamelen en aan Klarna doorgeven. De gegevens worden doorgegeven, zodat Klarna voor de afhandeling van uw aankoop met de door u gewenste facturatie een factuur kan opstellen en een identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck kan uitvoeren. Klarna heeft daarbij volgens de BDSG een legitiem belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft die gegevens nodig om bij kredietinformatiebureaus informatie te vragen met het oog op een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck. In Duitsland kunnen dat de volgende kredietinformatiebureaus zijn:
Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, D-65203 Wiesbaden Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, D-22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, D-28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden
Voor de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst verzamelt en gebruikt Klarna behalve een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper tot nu toe en de verwachtingen voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scores door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Daarvoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, zal Klarna u hierover per omgaande informeren. Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Klarna. 1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment tegenover Klarna herroepen. Toch behoudt Klarna daarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, als dit voor de contractuele betalingsafhandeling door de diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of overheidsinstantie geëist wordt. 2. Uiteraard kunt u op elk moment informatie vragen over de persoonsgegevens die door Klarna worden bewaard. Dit recht wordt gegarandeerd door de BDSG. Als u als koper deze informatie wilt opvragen of Klarna op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in verband met de opgeslagen gegevens, kunt u dit doen via datenschutz@klarna.de.


ONZE CONTACTGEGEVENS

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar support@solarplexius.nl of schrijf ons; Sunplex AB; Jägarvallsvägen 11; 58422 Linköping, Zweden of bel ons op + 31 85 888 23 97